Kraniosakral terapi - Craniosacral therapy

Hälsa är alltid närvarande inom oss, 
och 
våra kroppar, strävar hela tiden,

efter självläkning.

Kraniosakral terapi (CST) är en varsam och stillsam, men ock så praktisk metod, för att förbättra ett fysiologiskt kroppssystem, som kallas det kraniosakrala systemet – vilket är bestående av membranen och cerebrospinalvätskan, som omger och skyddar hjärnan och ryggmärgen. Det är hela din kropp, med andra ord; fysiskt, psykiskt och själsligt.

 

Med en mjuk beröring, i allmänhet inte större än 5 gram, (cirka vikten av en euro) så hjälper jag till att släppa på begränsningar i det kraniosakrala systemet, för att förbättra funktionen i centrala nervsystemet.

 

Genom att komplettera kroppens naturliga läkningsprocesser, används CST alltmer som en förebyggande hälsoåtgärd, för sin förmåga att stärka kroppens resistens mot sjukdom, och självläkning.

 

Kraniosakral terapi, är effektiv för ett brett spektrum av medicinska problem, i samband med smärta och dysfunktion, vilket inkluderar:

 

 • Kronisk trötthet

 • Tinnitus

 • Ortopediska problem

 • Traumatiska hjärn- och ryggmärgsskador

 • Skolios

 • Fibromyalgi och andra bindvävssjukdomar

 • Posttraumatiskt stressyndrom

 • Temporomandibular led-syndrom (TMJ)
 • Whiplash

 • m.m.

 • Känslomässiga svårigheter

 • Stress- och spänningsrelaterade problem

 • Utmattningssymptom

 • Depression

 • Ångest

 • Sömnsvårigheter

 • Huvudvärk

 • Migrän

 • Störningar i centrala nervsystemet

 • Kronisk nack- och ryggsmärta

Kraniosakral terapi har utvecklats som en fristående behandlingsform, vid olika tillstånd av obalans i en människa.

 

Allt från kroppslig, mental, känslomässig eller själslig smärta, som uppkommit genom stressrelaterad problematik, utanförskap eller av fysiskt och/eller psykiskt trauma, kan behandlas i denna mjuka, och stillsamma form.

 

Kraniosakral behandling påverkar kroppen och dess förändring, genom att låta kroppen själv, återställa spänningstillstånd, i samtliga kroppsvävnader (muskler, leder, ryggkotor och organ via bindväven/fascian).

Det är en mycket varsam behandling som utvecklats ur Osteopatin. Läs gärna på www.kstf.se för mer information.

 

Behandlingen kan ha en emotionell och mental effekt. Varje människa har sin egna levnadshistoria, som kan innehålla emotionella upplevelser, vilka kan ta sig uttryck i olika former. Därför upplevs behandlingen olika, för olika människor.

 

Klienter upplever ofta positiva reaktioner efter en behandling. Det i form av en känsla av nedvarvning och ökad avslappning i nervsystemet, samt att symtomen på klienternas besvär minskar.

Behandlingen ger även i regel, som oftast, en bättre sömnkvalité och en avsevärt lägre stressnivå.

Det och många fler fördelar, ger mina klienter mig återkoppling om att det ger dem, vilket är fantastiskt, att få möjlighet, att assistera till.