Kraniosakral terapi

Om behandlingsformen

Kraniosakral behandling påverkar systemet och dess förändring genom att återställa spänningstillstånd i alla kroppsvävnader; muskler, leder, ryggkotor, organ via bindväv (fascia). Enligt grundläran påverkas främst fem områden: det centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, hjärnans olika hinnor och samtliga ryggkotor ner till pelvic och os coccygeus, kraniets ledstrukturer och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna men idag har kunskaperna utvidgats till mycket mer än så.

 

Kraniosakral behandling är en mycket varsam manuell teknik som utvecklats ur osteopatin. Det var den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland som utforskade den kraniosakrala mekaniken på 1900-talet. Han kom fram till att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett eget slutet system.

I en frisk kropp pulserar vätskerörelserna i en viss jämn rytm; en rytm som inom osteopatin kallas för tryckförändring av gensvarsspänning. Den känns vanligast av terapeuten mellan kraniet, fogleder och korsben.

 

I USA och England har studier och dokumentation påvisat att denna behandlingsform har en god effekt på en människas fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats till en medicinsk behandlingsmetod i både USA och England och behandlingsmetoden är på stark frammarsch. I bl.a. Schweiz är kraniosakral terapi erkänd och accepterad av hälso- och sjukvårdsmyndigheten.

 

Behandlingen kan ha en emotionell och mental effekt. Varje människa har sin egna levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser, vilka kan ta sig uttryck i olika former. Klienter kan uppleva positiva reaktioner i form av en känsla av lugn, bättre sömn och lägre stressnivå, med mera.

Man kan behandla och lindra många av de problem som kan uppstå i vår kropp och vårt psyke. 

Exempel på några vanliga besvär är stressrelaterade problem, utmattningssymptom, oro, ångest, PTSD, sömnstörningar, huvudvärk, nack och ryggbesvär, olika ledbesvär (exempelvis axelled) och whiplashskador, tinnitus, magbesvär, kronisk smärta och fibromyalgi, besvär under graviditet såsom illamående och smärtor vid foglossning, koncentrationssvårigheter och nedstämdhet.

Kraniosakral terapi kan användas som förebyggande, behandlande och rehabiliterande behandling.

Läs mer om Kraniosakral terapi
 

Click here for English!