Kraniosakral terapi

Hälsa är alltid närvarande inom oss, 
och 
våra kroppar, strävar hela tiden,

efter självläkning.

Kraniosakral terapi (CST) är en mild och praktisk metod, för att utvärdera och förbättra, funktionen, hos ett fysiologiskt kroppssystem, som kallas för det kraniosakrala systemet – bestående av membranen och cerebrospinalvätskan, som omger och skyddar hjärnan och ryggmärgen.

 

Med en mjuk beröring, i allmänhet inte större än 5 gram, eller ca vikten av en euro, hjälper utövaren att släppa på begränsningar i det kraniosakrala systemet, för att förbättra funktionen i centrala nervsystemet.

 

Genom att komplettera kroppens naturliga läkningsprocesser, används CST, alltmer som en förebyggande hälsoåtgärd, för sin förmåga att stärka kroppens resistens mot sjukdom. Kraniosakral terapi är effektiv för ett brett spektrum av medicinska problem, i samband med smärta och dysfunktion, vilket inkluderar:

 

 • Kronisk trötthet

 • Tinnitus

 • Ortopediska problem

 • Traumatiska hjärn- och ryggmärgsskador

 • Skolios

 • Fibromyalgi och andra bindvävssjukdomar

 • Posttraumatiskt stressyndrom

 • Temporomandibular led-syndrom (TMJ)
 • Whiplash

 • m.m.

 • Känslomässiga svårigheter

 • Stress- och spänningsrelaterade problem

 • Utmattningssymptom

 • Depression

 • Ångest

 • Sömnsvårigheter

 • Huvudvärk

 • Migrän

 • Störningar i centrala nervsystemet

 • Kronisk nack- och ryggsmärta

Kraniosakral terapi har utvecklats som en fristående behandlingsform, vid olika tillstånd av obalans i en människa.

 

Allt från kroppslig, mental, känslomässig eller själslig smärta, som uppkommit genom stressrelaterad problematik, utanförskap eller av fysiskt och/eller psykiskt trauma, kan behandlas.

 

Kraniosakral behandling, påverkar kroppen och dess förändring, genom att återställa spänningstillstånd, i alla kroppsvävnader; muskler, leder, ryggkotor och organ via bindväven (fascian).

Det är en mycket varsam behandling som utvecklats ur osteopatin.

 

Behandlingen kan ha en emotionell och mental effekt. Varje människa har sin egna levnadshistoria, som kan innehålla, emotionella upplevelser, vilka kan ta sig uttryck i olika former.

 

Klienter upplever positiva reaktioner, i form av, en känsla av lugn & ro, bättre sömn och en lägre stressnivå, med mera.